Phân biệt sự khác nhau giữa tổn thương nội tiêu và ngoại tiêu trên phim X (Phần 2)

Ví dụ lâm sàng
Sau đây Smile Academy sẽ đưa ra bốn ví dụ lâm sàng để giúp bạn phân biệt giữa nội tiêu và ngoại tiêu.

Ví dụ số 1.

  • Đường nét ống tủy 31 có thể dễ dàng quan sát xuyên qua tổn thương, không bị thay đổi, nhìn có đôi chút nham nhở và không đều (hình 5).
  • Chẩn đoán đưa ra cho bệnh nhân ở thời điểm vừa phát hiện tổn thương: nội tiêu. Như bạn đã thấy, sau khi răng này được điều trị tủy, tổn thương vẫn giữ nguyên. Bệnh nhân vẫn còn khó chịu sau khi đã hoàn thành điều trị tủy (hình 6).
  • Tái đánh giá: xác nhận là tổn thương ngoại tiêu trên phim 3D. Răng này được tư vấn nhổ và thay thế bằng implant.

Ví dụ số 2.

  • Đây là một trường hợp khác có thể dễ dàng bị chẩn đoán nhầm là nội tiêu ở răng 31. Nếu nhìn kỹ ở trên hình 7, có thể thấy đường viền của ống tủy.
  • Ở Hình 8, tổn thương tiến triển một cách đáng kể (sau 1 năm rưỡi), có thể quan sát dễ dàng biên giới không đều và như mọt gặm.
  • Chẩn đoán xác định: ngoại tiêu.

Ví dụ số 3.

  • Hình 9 và 10 cho thấy sự mất liên tục trong hình thể đồng nhất của buồng tủy răng 46. Ngoài ra, viền tổn thương rõ nét, ranh giới rõ ràng.

Ví dụ số 4. 

  • Hình 11 ở răng 41 cho thấy sự mất liên tục đường viền của ống tủy, ranh giới sắc nét và rõ ràng.
  • Chẩn đoán: nội tiêu. Răng này sau đó được nội nha và có kết quả triển vọng (hình 12 và 13).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *