Tổng quan về kỹ thuật hàn tủy (Phần 1)

Mục đích của pha hàn tủy trong điều trị nội nha đó là phòng ngừa tái nhiễm vào hệ thống ống tủy đã được làm sạch cơ sinh học, tạo hình và khử khuẩn bằng sửa soạn, bơm rửa và đặt thuốc. Hàn tủy thành công đòi hỏi sử dụng vật liệu và kĩ thuật có khả năng hàn kín đặc toàn bộ hệ thống ống tủy và tạo được một lớp hàn chảy chặt từ vùng quanh chóp của ống tủy tới đường nối thành-sàn tủy để ngăn chặn tái nhiễm. Cũng cần nhấn mạnh hàn tủy vùng chóp hoặc phục hình đúng để ngăn chặn rò rỉ vi khuẩn trong miệng. Điều trị nội nha thành công phụ thuộc vào cả chất lượng hàn tủy và phục hình sau cùng. Chất lượng của hàn tủy thường được đánh giá thông qua phim X-quang hoàn tất. Thêm vào đó, trong suốt pha sửa soạn và hàn tủy, các tiêu chuẩn lâm sàng được định nghĩ là cần thiết để đạt được việc hàn tủy đủ.

Trước pha hàn tủy, bác sĩ phải tạo được hình dáng và kích thước ống tủy phù hợp. Hình 1 là một ví dụ về điều trị lại; nó minh họa sự quan trọng của định vị tất cả các ống tủy sau đó làm sạch, tạo hình và hàn theo chiều dài làm việc hợp lý. Sửa soạn ống tủy đúng tạo nên dạng kháng sút vùng chóp tạo sự tương thích với vật liệu hàn và ngăn chặn vật liệu này dư ra vùng chóp. Nên nhớ rằng, thứ lấy ra khỏi ống tủy trong quá trình làm sạch, tạo hình và khử khuẩn quan trọng hơn những gì đặt vào trong quá trình hàn tủy. Sửa soạn cơ sinh học và khử khuẩn đạt được thông qua tạo hình cơ học và bơm rửa nhiều lần để loại bỏ vi khuẩn và mảnh vụn mô, và bằng cách tạo hình không gian ống tủy cho phép hàn tủy theo ba chiều không gian và bít kín hệ thống ống tủy. Sự quan trọng của việc duy trì hình dáng ban đầu của ống tủy trong suốt và sau quá trình bơm rửa và sửa soạn để kích thích lành thương vùng chóp trong các case điều trị nội nha đã được chứng minh trong một vài nghiên cứu. Khi bác sĩ không có khả năng duy trì hình dáng ban đầu và không tạo được độ thuôn hợp lý của ống tủy có thể dẫn tới các lỗi như khấc và thủng.

Hình 1: Ca điều trị tủy lại minh họa sự quan trọng của định vị tất cả các ống tủy sau đó làm sạch, tạo hình và hàn theo chiều dài làm việc hợp lý.

Khi sửa soạn ống tủy để hàn tủy, bác sĩ phải duy trì được chiều dài làm việc trong suốt pha tạo hình. Hình 2 cho thấy hình ảnh ban đầu, chiều dài làm việc và hàn tủy kết thúc với chốt và tái tạo. Duy trì chiều dài làm việc là cần thiết để sửa soạn và hàn kín ống tủy cho đúng tới chóp. Điều này cũng cần thiết để tạo dạng kháng sút để đạt được sự nén chặt hợp lý của vật liệu hàn và ngăn ngừa dư vật liệu quá mức vào mô cuống. Ngày nay, các bác sĩ có rất nhiều phương pháp, vật liệu và dụng cụ cả tiến tùy ý sử dụng để đạt tới những mục tiêu này. Ví dụ như máy định vị chóp, dụng cụ quay Ni-Ti, các hệ thống bơm rửa phong phú, các chất hàn mới, kính hiển vi phóng đại và đèn rọi sáng.

Hàn tủy kém chất lượng theo đánh giá trên phim X-quang liên quan tới không lành thương trong 65% trường hợp điều trị lại. Hình ảnh X-quang của một case hoàn thiện phải cho thấy vật liệu hàn tủy: ờ phần cuối của chóp mà không hàn dư ra mô cuống; hàn hệ thống ống tủy hoàn thiện theo ba chiều không gian; và hình ảnh chất hàn cản quang đặc trong hệ thống ống tủy. Các lỗi hàn tủy thường là kết quả của làm sạch và tạo hình không đúng (khấc, khoan thủng, chiều dài làm việc không chính xác, sửa soạn chưa tới hoặc quá cuống). Nếu Nếu hàn tủy không đúng không phải là kết quả của lỗi sửa soạn, bác sĩ phải nhận ra được lỗi thao tác này có thể làm lại được trên phim kiểm tra sau hàn. Vật liệu hàn phải được lấy ra và hàn lại trước khi phục hình. Nếu lỗi thao tác này vật liệu hàn tủy dư ra mô cuống, loại bỏ theo các cách thông thường có thể không khả thi và có thể cần phẫu thuật chóp.

Nhiều công nghệ tốt sẵn có phục vụ bác sĩ trong pha tạo hình ống tủy. Trơn láng, sạch và tạo hình, định kích thước ống tủy hợp lý sẽ cho phép lấy mảnh vụn với các dụng cụ và chất bơm rửa, và đặt chất hàn và vật liệu hàn hiệu quả.

Hình 2a: Hình ảnh ban đầu 5/10/2007
Hình 2b: Hình ảnh đo chiều dài làm việc 10/3/2009
Hình 2c: Hình ảnh đóng chốt tái tạo 3/4/2009

Nếu một bác sĩ gặp khó khăn với pha hàn tủy, kĩ thuật làm sạch và tạo hình cần được đánh giá lại trước khi cân nhắc thay đổi kĩ thuật hàn tủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *